Andijan region

Director of "Matbuot tarqaruvchi" Ltd.

Rahimov Muqimjon Karimovich
Address: 170127, Andijon city, Bobur shoh str., 108
Tel.: (0-374) 223-82-13
e-mail: andijon@akmt.uz